'
Manises 17/12/2018 

Manises endureix les sancions contra els propietaris de solars abandonats

La nova Ordenança de tanca i neteja de solars, en vigor des del 29 de desembre, va ser aprovada en el ple del passat mes d'octubre i obligarà als propietaris de solars a realitzar labors de manteniment.
La nueva Ordenanza de vallado y limpieza de solares, en vigor desde el 29 de diciembre, fue aprobada en el pleno del pasado mes de octubre y obligará a los propietarios de solares a realizar labores de mantenimiento.

L'objectiu d'aquesta mesura és evitar els focus d'infecció i insectes que habitualment es produeixen en aquestos espais urbans quan no es mantenen adequadament, evitar el risc que aquest tipus d'espais suposen per a la resta d'edificis limítrofs i millorar l'aspecte estètic dels carrers de Manises.

L'ordenança també preveu que l'Ajuntament de Manises, previ acord amb els propietaris dels solars, puga destinar aquestes zones a l'ampliació d'aparcament o recondicionar-los per a la creació d'espais lúdics.

Els propietaris que no complisquen amb l'ordenat seran requerits perquè duguen a terme la neteja i tancat dels seus solars, i en cas d'incompliment, l'Ajuntament sancionarà amb fins a 3.000 euros de multa als propietaris infractors, i a més podrà repercutir-les les costes de les execucions subsidiaries.

«Aquesta ordenança pretén endurir les sancions contra aquells propietaris que incomplisquen amb l'obligació de mantindre en condicions d'ornat i decor les seues propietats, i dotar a l'administració dels mecanismes legals necessaris per a actuar de forma ràpida i eficient en cas de necessitat», segons paraules del regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament de Manises, Ángel Mora.
El objetivo de esta medida es, evitar los focos de infección e insectos que habitualmente se producen en estos espacios urbanos cuando no se mantienen adecuadamente, evitar el riesgo que este tipo de espacios suponen para el resto de edificios colindantes y mejorar el aspecto estético de las calles de Manises.

La ordenanza también prevé que el Ayuntamiento de Manises, previo acuerdo con los propietarios de los solares, pueda destinar estas zonas a la ampliación de aparcamiento o reacondicionarlos para la creación de espacios lúdicos.

Los propietarios que no cumplan con lo ordenado serán requeridos para que lleven a cabo la limpieza, y en caso de incumplimiento, el Ayuntamiento sancionará con hasta 3000 euros de multa a los propietarios infractores, y ademas podrá repercutirles los costes de las ejecuciones subsidiarias.

«Esta ordenanza pretende endurecer las sanciones contra aquellos propietarios que incumplen con la obligación de mantener en condiciones de ornato y decoro sus propiedades, y dotar a la administración de los mecanismos legales necesarios para actuar de forma rápida y eficiente en caso de necesidad», según palabras del concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Manises, Ángel Mora.

 

Fuente: Gabinete de Prensa Ayto. de Manises
 

Imprimir esta noticia | Enviar esta noticia

[ Volver > ]
AVISO LEGAL: Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta noticia sin previo consentimiento del Portal de Manises o sin la mención expresa de la fuente de procedencia. Para contactar con el portal de Manises haz clik aqui.

Arroz de colores


Portal de Manises, Noticias de interés sobre Manises, Empresas y comercios de Manises, Comprar en Manises, Foro de cerámica, Farmacias en Manises, Foro de opinión, Tablón de anuncios.
Copyright © Serco ALERCE-- Aviso legal - Mapa Web infoalerce@manises.com